Äskhults by har anor från 1600-talet och är ett exempel på hur en 1800-talsgård kunde se ut. Den sista invånaren dog 1964. Gården brukas som förr och djuren är så ursprungliga som möjligt. Denna ryggåsstuga är flyttad hit eftersom den ursprungliga stugan brann ned. Den fyller funktionen att visa hur alla husen såg ut från början. De har sedan "moderniserats" till det utseende de har i dag.  
   
   
  Ladan i mitten på bilden är det äldsta huset. Delar av huset har daterats till 1600-talet och inte ens då var träet nytt, då det är sjödränkt ek. Den troliga orsaken är att det var svårt att få tag på ekvirke eftersom all ek var kronans egendom. Det som då gick att hitta var ek från skrotade skepp.  
   
   
  De här korna betade på en återskapad ljunghed.